Genel Göz Muayenesi

Sağlıklı da olsa herkesin yılda bir kez göz muayenesi olması gereklidir. Sağlıklı çocuklarda bu süre 6 ayda bir, duruma göre daha sık olabilir. Bir şikayeti olmasa da her çocuk 3 yaş civarı muayene olmalıdır. NİVGÖZ göz merkezinde tanı ve tedavide en ileri teknoloji kullanılmaktadır. Herhangi bir rahatsızlığa rastlanılması halinde ilgili birim ve sahasında uzman hekimlerce tedavi tamamlanmaktadır. Diyabet, hipertansiyon, romatolojik hastalıklar, bazı beyin tümörleri gibi birçok hastalıkların tanısı da göz muayenesi esnasında konulabilmektedir.

Gözün Kırma Kusuru Ölçümü
Otorefraktometre cihazı ile göz numarası ölçümü yapılır ve uygun gözlük numarası tespit edilir. Ölçüm için bazen göze siklopleji yapılması gerekebilir. Bu işlem için damlatılan damla göz bebeğini genişletir ve etkisi geçinceye kadar bulanık görmeye sebep olabilir.

Biyomikroskopik Muayene
Biyomikroskopi cihazı ile göz kapakları, kirpikler, konjonktiva, sklera kornea, iris, lens, vitreus ve retina yapıları detaylıca muayene edilir.

Bilgisayarlı Göz Tansiyonu Ölçümü
Temiz hava üfleyen bir cihazla göz tansiyonu ölçülür.

Görme Keskinliği Muayenesi
Görme keskinliği seviyesi, büyükten küçüğe sıralı harfler, rakamlar veya şekiller okutularak belirlenir. Hastanın sadece kendi gözünün orijinal haliyle görme seviyesine düzeltilmemiş görme; ihtiyaç duyulan numaralı cam yardımıyla elde edilen en iyi görme seviyesi ise düzeltilmiş görme olarak adlandırılır.

NİVGÖZ’de bu işlem otoforopter kullanılarak hassas ve otomatik olarak yapılmaktadır.

Göz Dibi Muayenesi
Özel mercekler yardımıyla gözün arka tarafındaki vitreus, retina, maküla ve papilla-optik sinir başı incelenir. Hastalıkların erken tanınması ve daha etkili tedavi edilebilmesi için bu işlemin her muayenede yapılması gereklidir.