Göz Tembelliği Tedavisi

Görme keskinliğinde, iki gözde birden veya tek gözde düzeltilebilecek bir sebebe bağlı olmayan %20’den fazla azlık olmasına göz tembelliği veya tıbbi adıyla ambliyopi denir. Görmeyi ya da binoküler görmeyi engelleyen, çoğunda genetik bileşen bulunan, hastalıklar tembelliğe yol açar. Şaşılık ve hipermetropi en sık sebeplerden olduğu için aile hikayesi olanlar erken yaşta göz muayenesi olmalıdır. Tembellik göz doktoru tarafından yapılacak muayene ile tespit edilir ve uygun tedavi planlanır.

Nörovizyon Tedavisi
Nörovizyon tedavisi, klinik ve bilimsel çalışmalarla etkinliği ortaya konmuş, FDA onaylı bir tedavi yöntemidir. Özel hazırlanmış bir bilgisayar programı vasıtasıyla etkili görsel uyarılar verilerek görme geliştirilmekte ve artması sağlanmaktadır.

Nörovizyon Tedavisinden Kimler Yararlanır
– Göz tembelliği
– Düşük dereceli miyopi
– Erken presbiyopi (40-55)
Hastaları nörovizyondan faydalanabilir.tembel gözler 9-55 yaş aralığında fayda görebilir.

Nörovizyon Tedavisi Nasıl Uygulanır
Tedaviye uygunluğu belirlenen hastaya 30-40 seanstan oluşan bir program cd’ si verilir. Her seans 30-40 dakika sürer. İlk seans doktor tarafından uygulanır, diğer seansları uygun bir ortamda hasta kendi kendisine uygular. Tedavi karanlık ve sessiz bir odada ekranın karşısına 1,5 m mesafede oturarak uygulanır. Birkaç seans sonra program hastaya özel ödev oluşturur ve hasta onları uygulamaya devam eder. Doktor kontrol ve takibinde uygulamalar sonucunda 4 ayda beklenen sonuçlar alınabilir.

Nörovizyon Tedavisinin Avantajları
Göz tembelliği 9 yaşa kadar en etkili sağlam gözün kapatılıp tembel gözün çalıştırıldığı, kapama tedavisi ile yapılır. Daha büyük yaşlarda ise tek etkili tedavi nörovizyondur.
-İlaçsız ve müdahalesiz bir uygulamadır
-Hasta için bir riski ve yan etkisi yoktur
-Etkinliği FDA tarafından onaylanmıştır

NİVGÖZ merkezinde bu tedavi başarıyla uygulanmaktadır