Lasek

LASEK (Laser-Assisted Epithelial Keratomileusis), alkol yardımıyla epitel tabakası kaldırılıp excimer laser uygulandıktan sonra epitel yerine yerlaştirilir.

LASEK Nasıl Uygulanır?
Gerekli muayene ve incelemelerden sonra uygun bulunan hastanın korneasına % 20’lik alkol 15-20 saniye uygulanarak epitel tabakasının bowman zarından ayrılması sağlanır. Excimer laser uygulandıktan sonra epitel yeniden yerine yerleştirilir ve göze koruyucu yumuşak kontakt lens takılır.

LASEK´in Avantajları Nelerdir?
• Kornea kalınlığı 500 mikronun altında olan hastalara da uygulanabilir
• Korneadan flep kaldırılmadığından doğal yapısı korunmuş olur.
• Göze herhangi bir vakum uygulanmadığı için göz içi basıncı artmaz ve gözde ameliyat esnasında ağrı olmaz.
• Kornea yüzeyinde iz kalmaz
• LASİK (İLASİK, İNTRALASİK) olamayacak kadar ince kornealı ancak refraksiyon kusuru -5.diyoptriye kadar miyop, +4 diyoptriye kadar hipermetrop ve astigmatizması olanlara uygulanabilir.

LASEK´in Dezavantajları Nelerdir?
-uygulama sonrası 2-3 gn kadar hastanın bünyesine bağlı olarak değişen şiddette ağrı olabilir.
-Yüksek yüksek numaralı gözlere uygulandığı zaman korneal bulanıklık oluşma riski artar.
-Görme netliği LASİK’e göre daha geç düzelir.