PRK

PRK (Photo Refractive Keratectomy), ilk uygulanan excimer laser yöntemidir. Llaser uygulaması sonrası şiddetli ağrı ve yüksek numaralı hastalardaki yan etkileri nedeni ile laser olabilecekler sınırlanmıştır. Kornea epiteli mekanik olarak kazındıktan sonra Laser tedavisi uygulanır ve kornea üzerine kontakt lens uygulanır.

PRK Nasıl Uygulanır?
Gerekli muayeneleri ve tetkikleri yapılarak uygun bulunan hastanın kornea epiteli mekanik olarak kazınır.
Excimer laser kornea stromasına uygulandıktan sonra kornea üzerine koruyucu kontakt lens yerleştirilerek laser tamamlanır. Laser süresi yaklaşık 10 dakika sürer.

PRK Avantajları Nelerdir?
• Kornea kalınlığı 500 mikronun altındaki hastalara da uygulanabilir.
• Korneal flep kaldırılmadığı için herhangi bir korneal iz gelişmez.
• Özellikle iz kalmasını istemeyen hastalar için ideal bir yöntemdir.
• Korneal flep kaldırılmadığından korneanın doğal yapısı korunmuş olur.
• Göze vakum uygulanmadığından göz içi basıncı artmaz ve gözde ameliyat esnasında ağrı olmaz.
• Kornea kalınlığı LASİK için ince olan ancak refraksiyon kusuru -5.diyoptriye kadar miyop, +4 diyoptriye kadar hipermetrop ve astigmatizmaya kadar olanlara da uygulanabilir.

PRK’nın Dezavantajları Nelerdir?
Uygulama sonrası 2-3 gün bünyeye bağlı olarak değişen şiddette ağrı hissedilebilir.. yüksek numaralılarda kullanıldığında korneal bulanıklık oluşma riski artar. Görme netliği LASIK’e göre daha geç düzelir.